تشک خوشخواب

تشک رویا کودک

تشک کامفورت نوزاد
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک رویا نوجوان

- 8% تشک طبی فنری نوجوان
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 5% تشک کامفورت نوجوان
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب یک نفره عرض ۹۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر استار عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
(0)
2,800,000 تومان 2,576,000 تومان
- 8% تشک فرست کلاس عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 5% تشک کامفورت فنری عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب یک نفره عرض ۱۰۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر استار عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک فرست کلاس عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 90
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 5% تشک کامفورت فنری عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 100
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب یک نفره عرض ۱۲۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر استار عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک فرست کلاس عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک کامفورت عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 120
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب یک و نیم نفره عرض ۱۴۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر استار عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک فرست کلاس عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک کامفورت عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 140
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب دو نفره عرض ۱۶۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر استار عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک فرست کلاس عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک کامفورت عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 160
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب دو نفره عرض ۱۸۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک فرست کلاس عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک کامفورت عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 180
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
(0)
1,100,000 تومان 1,012,000 تومان
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب دو نفره عرض ۲۰۰

- 8% تشک های کلاس مموری عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر استار عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک بیوریتمیک سوپر عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک ام بی ام عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک فرست کلاس عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی پاکتی عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس هارد عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک سوپر کلاس سافت عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آلینا طبی عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک کامفورت عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک طبی فنری عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا عرض 200
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
(0)
1,250,000 تومان 1,150,000 تومان
- 8%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- 8% تشک آناهیتا گرد قطر 210
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

جهت مشاوره و سفارش تماس بگیرید ۲۸۴۲۸۷۷۱-۰۲۱

تشک خوشخواب

خرید تشک خوشخواب در فروشگاه اینترنتی دکورخونه به صورت اینترنتی و تلفنی امکان پذیر می باشد.

ما سعی بر این داریم که برای شما لذت یک انتخاب خوب و مطمئن در فروش تشک خوشخواب مناسب در کمترین زمان و با کمترین هزینه فراهم کنیم.

ما قیمت فروش تشک خوشخواب را تضمین می کنیم.

تشک خوشخواب را باید براساس نیازتان خریداری نمایید. به قیمت ها در مرحله آخر توجه کنید، زیرا بیشترین زمان عمر خود را روی تشک تخت خود می گذرانید پس به آن اهمیت دهید.

اگر هزینه بیشتری بابت خرید تشک خوشخواب پرداخت کنید، می توانید از کیفیت آن در طولانی مدت استفاده کرده و از هزینه های اضافی جلوگیری نمایید.

معیار های زیادی برای خرید تشک خوشخواب باید مد نظر قرار دهید:

  • میزان فضای اتاق خواب خود یا اندازه سرویس خواب
  • ارتفاع تشک تخت
  • درجه سفتی تشک
  • جنس پارچه
  • تعداد لایه های تشک
  • نوع لایه ها و کیفیت آنها

در خرید تشک خوشخواب ظاهر بین نباشید و به کیفیت درونی و تناسب تشک با سلیقه خودتان اهمیت دهید. اینکه بخواهید طبق سلیقه تان خرید کنید اشکالی ندارد، اما گول ظاهر و رنگ و لعاب و بسته بندی آنها را نخورید.

اگر نمی توانید هزینه بالایی بابت خرید تشک خوشخواب کنید، به این معنی نیست که بهترین جنس بازار را از دست داده اید. میتوانید تشک خوشخواب با قیمت نسبی کمتری بخرید کنید که کیفیتی مناسب داشته باشند.

یک نکته خیلی مهم این است که ما فکر می کنیم تشک خوب یعنی تشک طبی! اما در واقع تشک طبی یعنی تشک هایی با نسبت سفتی بالا و در بازار به نام تشک های اسفنجی یا فوم شناسایی می شوند. در بسیاری از شرکت ها این تشک ها را با نام مدیکال به بازار عرضه می کنند.